Koniske projektørmaster

Koniske projektørmaster er velegnede til oplysning af sportsfaciliteter, havne, lufthavne m.m. 
Projektørmasterne er tilegnet montage af bl.a. traverser, platforme og enkelt armatur.


PDF